Woorden die werken.
Ook voor jou!

Hieronder vind je een greep uit mijn klantenbestand van de afgelopen jaren. Voor de communicatiebureaus werk ik uit naam van het bureau. Voor deze klanten maak ik interviews voor personeelsbladen, huurderskranten, ledenmagazines en andere media. Ook schrijf en redigeer ik uiteenlopende teksten voor web en print.
In de publieks-, thema- en vakbladen publiceer(de) ik onder mijn eigen naam. 

Communicatiebureaus
VONC COMMUNICATIE, HEERENVEEN
LETTERHUIS TEKSTMAKERS, JOURE
BURO ANDRINGA, OLDEBOORN


Publieks-, thema- en vakbladen en online platforms
MT/SPROUT
ROULARTA MEDIA NEDERLAND: +Gezond
AUDAX PUBLISHING: Santé, Vriendin
SWP PUBLISHING: KIDDO, GO!
RABOBANK: Ledenmagazine Rabo &Co, voorheen Dichterbij
SANOMA: Flair, KekMama, Grazia, Jij & je Kinderen, Libelle, Margriet, OOK, Ouders van Nu, 101 Woonideeën, Yes
TMG: VROUW
MAMA MEDIA GROUP: J/M
LETTERLEVEN: KICK (Verslavingszorg Noord-Nederland)
WIJ SPECIAL MEDIA: TROTS, WIJ Jonge Ouders, special Zwanger, special Geboorte
UITGEREKEND JIJ (zowel print als online)
WONINGSTICHTING DE WIEREN: Huurdersmagazine SNITS
EDG MEDIA: Prima Onderwijs, Prima Ouders
SUPERTROOPERS: Run2Day Magazine

Week- en dagbladen
Sa!
NDC MEDIAGROEP: Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden

Bedrijven en organisaties
KINDEROPVANG MORGEN
KINDERWOUD KINDEROPVANG
RINSMA MODEPLEIN
GGD GRONINGEN
VAN DER WIEL Accountancy | Belasting | Advies, JOURE
CUVI Jewellery & Fashion, GORREDIJK

Woningcorporaties
DOMESTA, ACTIUM